FORSIDEASPA CENTERSAMVÆR/
UDVIKLINGSCENTER
CATERING
DET GULE HUSDET GULE SKØRT
 
 
 
 
SAMVÆR/
UDVIKLINGSCENTER
 
OM OS
BESKÆFTIGELSE
KOGNITIVE KURSER
HF KURSER
IT KURSUS
KONTAKT
 

ASPAs HF Flex Tilbud - HF for psykisk sårbare

Vi starter nye hold i august 2014 igen. Du er meget velkommen til at komme forbi og høre mere og se stedet.

Fag, der udbydes(såfremt der er nok tilmeldinger til det enkelte fag) til august 2014 er:
  • Engelsk
  • Matematik
  • Samfundsfag
  • Dansk
  • Historie
  • Religion


ASPAs HF Tilbud tilbyder kompetencegivende uddannelse for en målgruppe inden for socialpsykiatrien, hvor traditionelle uddannelsestilbud kan virke uoverskuelige. I ASPAs HF tilbud arbejdes med udvikling af faglige kompetencer, med støtte i forhold til udfordringer forbundet med psykiske problematikker.

Uddannelsestilbuddet er startet som et samarbejde mellem Københavns Voksen Uddannelses Center og ASPA, hvor der trækkes på kernekompetencer inden for henholdsvis HF uddannelsesområdet og socialpsykiatrien.
Undervisningen foregår som en kombination af støttet selvstudie og klasserumsundervisning, hvor KVUC står for et højt fagligt niveau og ASPA for den daglige kontakt, lektiehjælp, undervisning og støtte.

Støttet selvstudie
Når man tilmelder sig et fag, bliver man tilknyttet KVUCs HF FLEX ordning, der er en internetbaseret HF enkeltsfags uddannelse (se www.kvuc.dk), hvor der via selvstudie skal gennemføres 6-8 moduler for at bestå et fag. Der skal typisk afleveres en opgave ca. hver tredje uge som afslutning på et modul. Faget afsluttes med en eksamen, der afholdes hos KVUC.
Der skal beregnes ca. 20 timers arbejde (undervisning og opgaveløsning) om ugen pr. fag, hvoraf 6 timer er lagt som undervisning.
ASPA tilbyder støtte til KVUCs FLEX forløb - dvs., at der tilknyttes undervisere og lektiehjælpere til fagene i det daglige. Der vil være 6 timers undervisning i hvert fag pr. uge, hvor der i forlængelse heraf, bliver mulighed for at få hjælp til at løse opgaver, lave lektier og aflevere opgaver.
Undervisningen og lektiehjælpen foregår i vores lokaler i Griffenfeldsgade 35, 2200 Kbh N (Se på kort) i tidsrummet 9-15 dagligt. Det endelige skema for undervisningen bliver udarbejdet i forhold til antallet af tilmeldinger.

Optagelse
For at blive optaget skal du være over 18 og som udgangspunkt have dansk og matematik på 10. klasses niveau, medmindre du har andre uddannelser eller skoleforløb udover 9. klasse. Du er velkommen til at ringe tlf.: 51 82 21 73 vedrørende muligheder for optagelse, hvis du er i tvivl om du har relevant erfaring.

Hvis du modtager kontanthjælp skal jobcenteret bevilge betalingen til KVUC samt et mentorforløb til ASPA. Så har du interesse i tilbuddet, så tal med din sagsbehandler med det samme og find ud af om de vil bevilge det.
Hvis ikke du modtager kontanthjælp koster det hos KVUC 450 kr. pr. fag ved tilmelding.

For andre kommuner end København koster et forløb(pr. semester) pr. halvår her i ASPA ca. 12.000 kr.

Forsamtale
Når du tilmelder dig, indkalder vi dig til en forsamtale, hvor vi taler om de behov, du måtte have for at gennemføre forløbet.
De næste forsamtaler vil blive afholdt til juni/juli 2014 med opstart i starten af august 2014.

Der er mulighed for at vælge op til to fag ad gangen, men det anbefales, at man til at starte med tager et enkelt fag for at få en fornemmelse af arbejdsbyrden. Hvis man er overbevist om, at det er realistisk at tage to fag kan vi tale om det til forsamtalen.

Hvis du gerne vil vide mere, så send en mail eller ring til bjorn@askovgaarden.dk / 51822173, så kontakter vi dig og inviterer dig til at komme på besøg og høre nærmere. NB! Hvis du har en Yahoo-mailadresse ender den desværre i vores spamfilter, så ring i stedet eller send en mail fra en anden mail-konto.

 
 
ASPA / Korsgade 60, 2200 København N / Tlf.: 6127 7500 / E-mail: kb@askovgaarden.dk